Nuttige info

Nuttige links en informatie


Shadow

Fiscaliteit PB – Barema’s AJ 2013

Vrijgestelde intrest op spaarboekjes:

Bedrag van interesten dat niet onderhevig is aan de roerende voorheffing op spaarboekjes: 1.880,00 euro. Vrijgestelde schijf van 1.880,00 euro per belastingplichtige, d.w.z. 3.760,00 euro per huishouden in geval van gezamenlijke aangifte.

Maximum bedrag pensioensparen:

Jaarlijks maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioensparen: 940,00 euro

Maximale aftrek voor pensioenspaarverzekeringen: 940,00 euro 

Maximum bedrag voor enveloppe Lange termijn + Bouwsparen:

Maximaal aftrekbaar bedrag voor levensverzekeringspremies en kapitaalaflossingen: 2.260,00 euro

Hypothecaire lening:

Voor het woonkrediet zijn de fiscale baremas enkel van toepassing voor de aftrek betreffende de enige eigen woning.

Voor hypothecaire leningen (voor de toepassing van het stelsel lange termijnsparen) is het grensbedrag 73.190,00 euro

Het basisbedrag voor 2013 is 2.260,00 euro .

De verhoging van het basisbedrag voor de eerste 10 jaar bedraagt 690,00 euro en de extra verhoging van het basisbedrag in de eerste 10 jaar indien de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft bedraagt 70,00 euro.

Shadow