Verzekeringen

Of u nu PARTICULIER of ONDERNEMER bent, wij kunnen u een gepaste bescherming op maat aanbieden.


Shadow

Het Brocom label

Als verzekeringsmakelaar is het onze taak u als klant correcte informatie te geven, zowel teneinde de kleine lettertjes van de polissen te verduidelijken, alsook de nieuwigheden in verzekeringen mee te delen. Bovendien kunnen wij u heel wat tips en randinformatie betreffende verzekeringen en wetgevingen hieromtrent geven die zeker van pas komen. Daarom ziet Kantoor Jackers BVBA het als zijn taak aan uw zijde te staan, u een gepaste bescherming op maat aan te bieden en uw belangen te verdedigen.

brocom-logoDoor te kiezen voor een Brocom Erkend Verzekeringsmakelaar hebt u de garantie van een superieure kwaliteit van dienstverlening. De makelaar die drager is van dit kwaliteitslabel beantwoordt immers aan zeer strikte criteria.

  • Hij is geregistreerd als verzekeringsmakelaar bij de FSMA.
  • Hij respecteert de sectorale gedragsregels en de wetgeving met betrekking tot verzekeringsbemiddeling.
  • Hij is onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen waardoor hij uw belangen zonder compromissen kan verdedigen. Hij volgt een voortgezette opleiding in diverse domeinen (wetgeving, verzekeringsproducten, kantoorbeheer, informatica, ...).
  • Hij gebruikt de vereiste tools om u de gepaste keuze, prijs en dienstverlening te kunnen garanderen met de hoogste efficiëntie.

Bovendien zijn de Brocom Erkende Verzekeringsmakelaars de enige tussenpersonen die per principe de sectorale gedragsregels ondertekenen.

Deze tekst, die helaas niet door de wet is opgelegd, heeft als doel de superieure dienstverlening aan de consument te garanderen. Door systematisch deze gedragsregels te ondertekenen engageren de Brocom makelaars zich ertoe steeds op een respectvolle en correcte wijze om te gaan met hun klanten.

Hieronder enkele uittreksels:

  • Elke communicatie of informatie die de tussenpersoon verstrekt moet pertinent, correct en eerlijk zijn. Ze mag geen aanleiding geven tot misleiding. Iedere overdrijving of verzwijging moet worden vermeden.
  • De tussenpersoon staat de consument bij in de analyse van zijn behoeften. Hij stelt hem de meest aangepaste waarborgen voor. Hij kiest een verzekeringsonderneming in het belang van de consument, en rekening houdend met de voorkeur van deze laatste.
  • De tussenpersoon engageert zich, in de uitoefening van zijn beroep, naar best vermogen en in alle objectiviteit de hem toevertrouwde belangen te dienen. Hierbij dienen de belangen van de consument steeds voor te gaan op het eigenbelang van de tussenpersoon.
  • De tussenpersoon zal op een discrete wijze gebruik maken van de over de consument bekomen informatie.
  • De tussenpersoon heeft de algemene plicht, overeenkomstig zijn wettelijk statuut en zijn contractuele verbintenissen, de consument bij te staan zowel bij de onderschrijving, het beheer van verzekeringen als bij de regeling van schade. De tussenpersoon zal de consument aanzetten tot preventie.

Shadow